Domy na sprzedaż

Opłata adiacencka jest to rekompensata za poniesione przez Skarb Państwa lub samorząd wydatki na budowę infrastruktury technicznej. Opłatę adiacencką płaci się w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Wynosi ona  50% kosztów realizacji infrastruktury technicznej w części, w jakiej ma służyć właścicielowi nieruchomości.

Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, którzy nie płacą za użytkowanie wieczyste lub wnieśli jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, będę mieli obowiązek również uiszczać opłatę adiacencką.

Comments are closed.

WGN - Nieruchomości sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław, tel. 71 377 84 00