Domy na sprzedaż

ID-100176990Zima to okres, który każdemu kojarzy się z czymś innych. Jednym od razu na myśl przychodzi puszysty, biały śnieg, ciepłe kurtki i święta spędzanie w rodzinnym gronie. Jeszcze inni myślą o aktywnej rozrywce. Okres ten sprzyja bowiem także pasjonatom sportów zimowych. O ile wielu osobom ta pora roku kojarzy się z tego typu rzeczami, o tyle jest to również czas, w którym właściciele domów będą mieli nieco więcej pracy przy swoich posesjach.
Właściciele domów mają obowiązek utrzymywać czystość wokół swojej posesji przez cały rok. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), oraz z ogólnych reguł kodeksu cywilnego. Niemniej jednak w zimie zakres tych obowiązków dość znacznie się rozszerza. Dostosować do nich muszą się nie tylko właściciele, ale również współwłaściciele, zarządcy danej nieruchomości, osoby podnajmujące czy użytkownicy wieczyści.
Zimowych obowiązków nie powinno się bagatelizować. Za zaniedbania właściciele nieruchomości mogą bowiem otrzymać dość surowe kary. O czym więc osoby posiadające własny dom powinny pamiętać podczas zimy?
Przede wszystkim właściciele domów mają w obowiązku usuwanie śmieci, błota, śniegu oraz lodu z chodników przed swoimi posesjami. Poza chodnikiem należy pamiętać również o drodze. Powinna być ona odśnieżona i obsypana solą lub piaskiem, co ma na celu zapobiec szybkiemu osadzaniu się śniegu na jezdni, a także lodowaceniu. Jeśli chodzi o chodniki, to należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zgarnianie śniegu i lodu na jezdnię. Można natomiast zgarnąć go na krawędzi chodnika tak, aby nie przeszkadzał ani pieszym, ani pojazdom poruszającym się po jezdni. Właściciele domów nie muszą się natomiast martwić o to, kiedy i w jaki sposób zgarnięte przez nich śnieg i lód znikną z okolic posesji. Obowiązek wywiezienia śniegu i lodu spoczywa bowiem już na zarządcy drogi.
Jeśli na dachu pojawią się sople lodu, właściciel nieruchomości ma w obowiązku je usunąć. Mogą one powodować zagrożenie dla osób poruszających się po chodniku, w ich pobliżu. Najlepszą metodą pozbywania się lodowych sopli jest zbijanie ich przy użyciu np. trzonka miotły.
Jeśli opady śniegu są obfite, właściciel domu musi pamiętać również o odśnieżeniu dachu. Nie może on dopuścić, by na dachu powstała kopuła śnieżna, której nagłe zsunięcie mogłyby być niebezpieczne dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto zbity śnieg jest w rzeczywistości bardzo ciężki, i może poważnie osłabić konstrukcję dachu. Co więcej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może wydać zakaz użytkowania nieruchomości albo jej części, jeżeli stwierdzi zaniedbania tego typu. Zakaz taki traci swoja moc dopiero po usunięciu powodu jego wydania.
Zaniedbania po stronie właściciela i lekceważenie zimowych obowiązków, może być dla niego nieprzyjemne w skutkach. Jeżeli na terenie lub wokół danej posesji wydarzy się jakiś wypadek, np. przechodzień poślizgnie się na nieodśnieżonym chodniku, lub uderzy go oderwany od dachu sopel lodu, to właściciel nieruchomości będzie ponosił odpowiedzialność za zdrowie i życie takiej osoby. Jeśli wydarzy jej się wypadek wymagający rehabilitacji, to właściciel domu będzie zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia, lub wypłaty odszkodowania.
Niemniej jednak każdy właściciel domu powinien dbać o należyty porządek przed swoim domem nie tyle z obawy przed wytoczeniem mu procesu sądowego, co z troski o zdrowie uczestników ruchu.

Comments are closed.

WGN - Nieruchomości sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław, tel. 71 377 84 00