Domy na sprzedaż

Hipoteka przymusowa  powstaje bez zgody właściciela nieruchomości.

Jej celem jest zabezpieczenie wierzytelności.

Może ona jednak  zabezpieczać wyłącznie wierzytelności, które są stwierdzone tytułem wykonawczym.

Wierzyciel może uzyskać hipotekę przymusową również na podstawie indywidualnych aktów prawnych wydanych przez właściwe organy i instytucje.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być każda nieruchomość z wyjątkiem tych, które należą do Skarbu Państwa.

 

Comments are closed.

WGN - Nieruchomości sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław, tel. 71 377 84 00